PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Wydziału Nauk Biologicznych

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Włodzimierz Alawdin
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Małgorzata Gromek
Brak studentów studiów doktoranckich!