PERS - System Informacji o Pracownikach

Dziekan

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Anna Jasińska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!