PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Prawa i Administracji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Prodziekan ds. Studenckich dr Anna Chodorowska
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Anna Jasińska

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!