PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Anna Jasińska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr inż. Anna Jasińska
Brak studentów studiów doktoranckich!