PERS - System Informacji o Pracownikach

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr inż. Celestyna Hasiak
Brak studentów studiów doktoranckich!