PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro Organizacyjne

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor mgr inż. Katarzyna Janas-Subsar
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!