PERS - System Informacji o Pracownikach

Zespół eksploatacji i zarządzania ZMSK ZielMAN

Adres:
Budynek Administracyjny
Podgórna 50a Zielona Góra
65-246 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!