PERS - System Informacji o Pracownikach

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!