PERS - System Informacji o Pracownikach

Pełnomocnik ds. osób z Niepełnosprawnościami

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr hab. Marcin Garbat
Brak studentów studiów doktoranckich!