PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Nauk Społecznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. Jarosław Bąbka
Prodziekan ds. Studenckich dr Edyta Mianowska

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!