PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Nauk Społecznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. Jarosław Bąbka
Prodziekan ds. Studenckich dr Edyta Mianowska
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Beata Chodasewicz

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!

Doktoranci:

Brak wyników filtrowania