PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Edyta Mianowska

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0949-2641

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Andragogiki i Metodologii Badań Społecznych / Pracownia Metodologii Badań Społecznych

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: p. 038/A16

Telefon: 789442165

Telefon: 607206677

Adres E-mail:

Strona www: https://ip.uz.zgora.pl/pmbs

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Nauk Społecznych
Prodziekan ds. Studenckich