PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Edyta Mianowska

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0949-2641

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Andragogiki i Metodologii Badań Społecznych / Pracownia Metodologii Badań Społecznych

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2, 65-729, Zielona Góra

Pokój: p. 306R A-17

Telefon: 683282989

Telefon: 683282474

Telefon: 789441629

Fax: 683287308

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Nauk Społecznych
Prodziekan ds. Studenckich