PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 126

Sekretariat Dziekana Wydział Nauk Społecznych

Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Beata Chodasewicz
Brak studentów studiów doktoranckich!