PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Mariola Michałowska

Dyscypliny naukowe:
ekonomia i finanse; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6281-5446

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 145

Telefon: 731385062

Adres E-mail:

Uwagi: Zastępca Dyrektora Instytutu ds.kształcenia - Instytut Ekonomii i Finansów

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Ekonomii i Finansów
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia