PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marta Raunke

Stanowisko: Referent

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Sekretariat Instytutu Ekonomii i Finansów

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 13

Telefon: 683282498

Telefon: 789441649

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke