PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Dyscypliny naukowe:
inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4547-2453

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Dróg, Mostów i Kolei

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 11

Telefon: 683282256

Telefon: 603974417

Telefon: 789441447

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral