PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Urszula Góral

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Budownictwa / Sekretariat Instytutu Budownictwa

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 417

Telefon: 683282416

Telefon: 789441581

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral