PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Olgierd Kiec

Dyscypliny naukowe:
nauki o polityce i administracji; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-8662-6578

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Historii Najnowszej i Myśli Politycznej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 305

Telefon: 683284773

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk