PERS - System Informacji o Pracownikach

Czesława Krawczyk

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 310

Telefon: 683284773

Telefon: 662774502

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk