PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Grzegorz Pająk

Dyscypliny naukowe:
inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 413

Telefon: 4724

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: