PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Jolanta Grzesiak

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Sekretariat Instytutu Inżynierii Mechanicznej

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 245

Telefon: 683282514

Telefon: 789441658

Adres E-mail:

Uwagi: Sekretariat Instytutu Inżynierii Mechanicznej

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: