PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Małgorzata Czerniawska

Dyscypliny naukowe:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-1629-4766

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki / Pracownia Kształceia Plastycznego

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 302

Telefon: 601154041

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: http://czerniawska.eu/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka