PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Albert Lewandowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 405

Telefon: 789441491

Telefon: 683282307

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: