PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko

Dyscypliny naukowe:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-4460-7018

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 104, 129

Telefon: 683282316

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Prodziekan ds. Studenckich