PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Katarzyna Grabias-Banaszewska

ORCID: 0000-0002-6937-5332

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy wykładowca (dr)

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 202

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: