PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Maciej Małolepszy

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-5328-5578

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Uwagi: m.malolepszy@wpa.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: