PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!