PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Robert Smoleński

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6330-3648

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Systemów Elektroenergetycznych

Pokój: 111

Telefon: 683282377

Telefon: 789441547

Telefon: 683282538

Fax: 683247293

Adres E-mail:

Uwagi: Dyrektor Instytutu

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Dyrektor Instytutu