PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Leszek Furmankiewicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Metrologii i Elektroniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 512b

Telefon: 683282234

Fax: 683254615

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia