PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marzena Majewska

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Elektrotechniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 525

Telefon: 683282627

Fax: 683254615

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska