PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Andrzej Janczak

Dyscypliny naukowe:
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0003-0993-075X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Automatyki i Robotyki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 326

Telefon: 683282384

Adres E-mail:

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann