PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Ewa Lehmann

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Sekretariat Instytutu Sterowana i Systemów Informatycznych

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 427

Telefon: 683282422

Adres E-mail:

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann