PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Janusz Kaczmarek

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1511-6287

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Metrologii i Elektroniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 527

Telefon: 683282230

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska