PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Jarosław Gniazdowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Laboratorium Inżynierii Mechanicznej

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: