PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska

Dyscypliny naukowe:
inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
architektura i urbanistyka; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5648-0443

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 401

Telefon: 683282309

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Pełnione funkcje: