PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Artur Juszczyk

Dyscypliny naukowe:
inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-3687-5429

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Dróg, Mostów i Kolei

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 16

Telefon: 683284784

Telefon: 789442183

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral