PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Wiesław Leoński

Dyscypliny naukowe:
nauki fizyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-4728-8817

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Fizyki / Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 409

Telefon: 789441925

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej Kierownik Zakładu