PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Magdalena Rydzanicz

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Fizyki / Sekretariat Instytutu Fizyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 404

Telefon: 683282919

Telefon: 683282879

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: