PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Grad-Rybińska

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Prorektor ds. Jakości Kształcenia / Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres: A-21 - Hala Sportowa, Prosta 39, 65-783, Zielona Góra

Pokój: 3

Telefon: 683283011

Telefon: 683287387

Strona www: ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php

Strona www: www.facebook.com/swfisuz/?fref=ts

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: