PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Katarzyna Koszkało

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Jakości Kształcenia / Studium Wychowania Fizycznego i Sportu / Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres: A-13 - Hala Sportowa, prof. Z. Szafrana 6 Zielona Góra

Pokój: 14

Telefon: 683287387

Telefon: 683282000

Adres E-mail:

Uwagi: Sekretariat SWFiSp czynny od 7.00 do 15.00

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: