PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz

Dyscypliny naukowe:
architektura i urbanistyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7917-9530

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki / Pracownia Architektury Przemysłowej, Wiejskiej i Budownictwa Ekologicznego

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 302

Telefon: 605058990

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka