PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Piotr Leżyński

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-3979-7999

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Systemów Elektroenergetycznych

Adres: A-37 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 9, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 115

Telefon: 683282253

Telefon: 789441444

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki