PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Marian Miłek

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie / Katedra Energetyki

Adres: A-50 - Budynek Dydaktyczny - Budynek Główny Dziekanat, 66-100 Sulechów Armii Krajowej 51

Pokój: 209 AS-51

Telefon: 68358343

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: