PERS - System Informacji o Pracownikach

Jolanta Mazgajczyk

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 106

Telefon: 683284713

Telefon: 789442144

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: