PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Dorota Gajak

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Pokój: 209 N

Telefon: 683528343

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Maciąg