PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Róża Wasylewicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / I.Inżynierii Środowiska-Zakład Kształtowania Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15 Zielona Góra

Pokój: 118

Telefon: 3282407

Fax: 3247290

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: