PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Michał Żejmo

Dyscypliny naukowe:
astronomia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5836-9503

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Zakład Astrofizyki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 012

Telefon: 691053011

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: