PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Emilia Gil

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Sekretariat Instytutu

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 28

Telefon: 789442232

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: