PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Emilia Gil

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Sekretariat Instytutu

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 28

Telefon: 683287360

Telefon: 683283020

Telefon: 789442232

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: