PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Michał Pszczółkowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki / Pracownia Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 310

Telefon: 683282308

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka