PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anna Leszko

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Sekretariat Centrum Komputerowego

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 113

Telefon: 683282525

Fax: 683244012

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: