PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Centrum Komputerowego

Adres:
Budynek Administracyjny
Podgórna 50a Zielona Góra
65-246 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Anna Leszko
Brak studentów studiów doktoranckich!